ALGEMENE VOORWAARDEN

Lees door om uw rechten en ons beleid te begrijpen en om te begrijpen hoe wij uw tevredenheid en privacy vooropstellen. Als je vragen hebt, voel je vrij om contact met ons op te nemen. Veel plezier met ontdekken!

1. Aanvaarding van de voorwaarden:
Bij het betreden van Casinlijst.com, impliceert je gebruik van het platform dat je akkoord gaat met de beschreven voorwaarden. We raden je aan om ons beleid zorgvuldig te lezen en te begrijpen voordat je verder gaat.

2. Nauwkeurigheid van de inhoud:
Hoewel we onze uiterste best doen om de nauwkeurigheid te handhaven, wijst Casinlijst.com aansprakelijkheid af voor mogelijke onnauwkeurigheden of fouten in de hotelinformatie. We raden je aan om details onafhankelijk te verifiëren voor de zekerheid.

3. Gedrag van de gebruiker:
Casinlijst.com pleit voor een verantwoordelijk gebruik van het platform. Van gebruikers wordt verwacht dat zij zich respectvol gedragen en zich onthouden van ongepast gedrag. Overtredingen van de voorwaarden kunnen leiden tot schorsing van het account.

4. Intellectueel Eigendom:
Alle inhoud op Casinlijst.com wordt beschermd door intellectuele eigendomswetten. Ongeautoriseerd gebruik, reproductie of distributie kan leiden tot juridische stappen.

5. Externe Sites:
Casinlijst.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites die gelinkt zijn aan ons platform. Gebruikers worden aangemoedigd om externe sites naar eigen goeddunken en op eigen risico te bezoeken.

6. Wijziging van Voorwaarden:
Casinlijst.com behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Gebruikers dragen de verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de voorwaarden.

7. Afwijzing van aansprakelijkheid:
Casinlijst.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies opgelopen tijdens het gebruik van onze site. Gebruikers gebruiken het platform op eigen risico en erkennen de inherente onzekerheden.

8. Toepasselijk recht:
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van Casinlijst.com zullen worden behandeld en opgelost in de rechtbanken van Nederland.

Door Casinlijst.com te bezoeken en te gebruiken, bevestig je dat je ons privacybeleid en onze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Voor vragen, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Scroll to Top